Predavanja in delavnice

Predavanja in delavnice

Strokovna predavanja so tematsko in zahtevnostno prilagojena slušateljem. Tematike predavanj so dogovorjene vnaprej.

Pogosto organizirane in zelo zaželjene so tudi interaktivne delavnice za mlade športnike. Vsebine in izvedbo se prilagodi starostnim skupinam športnikov. Tekom delavnice so mladi vključeni v reševanje primerov iz prakse. Na tak način pridobijo znanja o načrtovanju prehrane za optimalen razvoj telesa v svojem športu, informacije kako izboljšati regeneracije, kako se ustrezno hidrirati, idr.. Višjim starostnim skupinam mladostnikov pa se ponudi tudi nasvete o prepoznavi varnih in kvalitetnih prehransih dopolnil.

ZDRAVA PREHRANA IN ZDRAVSTVENE TEŽAVE

Predavanja s področja splošne prehrane, in predavanja z vključevanjem tematik s področij zdravstvenih težav.

PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA ŠPORTNIKE,
PREDAVANJA ZA STARŠE IN TRENERJE

Predavanja so vsebinsko prilagojena specifikam posamezne športne panoge in željam naročnika.

Vrste predavanj:

  • Predavanja za športnike po starostnih skupinah,
  • Interaktivne izobraževalne delavnice za mlade športnike
  • Predavanja za starše športnikov,
  • Predavanja za trenerje.