FIBRIOMIALGIJA: S prehransko terapijo in dopolnili prehrani natančno prilagojeno moji diagnozi, sem rešil težave z mišičnimi krči v nočnem času in obenem zmanjšal utrujenost. Urškin celosten, inovativen in invidualiziran pristop do mojih težav mi je omogočil kvalitetnejše življenje z manj bolečin in več energije.